Umeå

Manskör tar ton

Manskören i Hörnefors upprörs över att de inte engageras i Kulturhuvudstadssatsningen. För Umeå 2014 borde vara något som händer i hela kommunen och inte bara i City. Det tycker Lars Blomqvist som är ordförande i Hörnefors manskör.