Rennäring

Ny skogscertifiering bättre för urfolk

Rennäringen har fått en starkare ställning i skogen den här sommaren. Ändringar i skogscertifieringen FSC den 1 juni har gjort att skogsbolagen fått hårdare krav på sig när det gäller hänsyn till urfolkens rättigheter. Det är goda nyheter för rennäringen tycker Mirja Lindberget på Svenska samernas riksförbund i Umeå.