Västerbottens län

Landstinget i länet har satsat på psykiatrin

Politiker på såväl riksdagsnivå som landstingsnivå har har lovat att satsa mer på psykiatrin. Men sedan 2006 har landstingens kostnader för den specialiserade psykiatrin ändå krympt jämfört med övrig vård, visar statistik från Sveriges kommuner och landsting. Ett av få undantag är Västerbotten där  psykiatrins resurser har ökat snabbare än den övriga vårdens.

 -– Vi har gjort ett prioriteringsarbete som också innebar att vi kunde fördela om pengar för åren 2009-2010. Och där har psykiatrin varit ett prioriterat område, säger landstingsrådet Gunilla Johansson (S)landstingsråd.