Vindkraft-yttranden sammanställda

Planerna på att bygga en vindkraftpark med 40 vindsnurror på Gabrielsberget söder om Nordmaling har väckt starka reaktioner. I dagarna har kommunen sammanställt de yttranden, som privatpersoner och myndigheter lämnat in kring vindkraftparken.

Såväl rennäringen, ornitologer som närboende har lämnat in yttranden om att fåglar, renar och människor skulle påverkas negativt, och 485 personer har skrivit under en protestlista mot vindkraftparken.

Än är en bit kvar till beslut för först ska Miljödomstolen göra sin prövning och därefter hamnar ärendet på regeringens bord. Om regeringen godkänner kan sedan Nordmalings kommunfullmäktige ta sitt beslut.