Tärnaby

Jakttvist mellan samer i Tärnaby

Några sydsamer i Tärnaby anser sig vara utsatta för diskriminering i samband med älgjakten. De ifrågasätter varför de ska betala intrångsersättning till andra samer.

I en anmälan till  diskrimineringsombudsmannen, DO, skriver de att den avgiften deras jaktlag varje år får betala i ersättning för att jaga på samisk mark går till nordsamer som bor i Vapstens sameby, från vilken staten tidigare utestängt sydsamerna.