UMEÅ

Kvinnohistoriskt museum kan bli verklighet

Förslaget om ett kvinnohistoriskt museum i Umeå kan bli verklighet. Det var i våras som Vänsterpartiet skrev en motion som föreslår detta och nu ställer sig Statsledningskontoret positivt.

Statsledningskontoret tycker att ett kvinnohistoriskt museum skulle kunna vara en viktig del av kulturhuvudstadssatsningen och ett forum för att visa upp forskning från Umeå Universitet.

Statsledningskontoret vill att frågan ska utredas vidare och föreslår att kommunen tillsätter en arbetsgrupp för detta.

SR Västerbotten
news.vbtn@sr.se