Skellefteå

Skellefteå kommun går bra ekonomiskt.

Delårsresultatet fram till sista augusti var 278 miljoner kronor. 100 miljoner kronor bättre jämfört med samma period i fjol. Prognosen för året pekar på ett överskott på 188 miljoner kronor, 139 miljoner bättre än i fjol.

En orsak till att ekonomin blivit bättre är att skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 113 miljoner kronor samtidigt har kostnaderna bara  ökat med 20 miljoner.

Årsprognosen för Skellefteå kommun pekar mot ett resultat på 188 miljoner, 139 miljoner mer än budget. Tar man med alla de kommunala bolagen är delårsresultatet till 626 miljoner kronor. Ifjol vid samma tid var det 244 miljoner. Förklaringen till den kraftiga ökningen är främst att  Skellefteå Kraft går bra, 576 miljoner kronor efter finansnetto.