Dorotea

Dorotea bäst i landet på hjärtstartare

Det är bäst i landet och nu få de ett pris på 3 000 kronor. Det är Civilförsvarsförbundet som driver en kampanj, Hjärta att hjälpa och hittills har över 850 hjärtstartare placerats ut i landet.

Hjärtstartare räddar liv. Varje år drabbas ungefär 10.000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. I nuläget överlever bara cirka 300 av dem. Med hjärtstartare kan betydligt fler räddas.

I Sverige finns cirka 4.000 till 5.000 hjärtstartare varav ungefär en femtedel tillkommit genom Hjärta att hjälpa.