Umeå

Norrmejerier satsar grönt

Norrmejerier investerar 23 miljoner kronor i en ny ångpanna på Umeå mejeri och en egen anläggning för rening av fosfor. I Biogasanläggningen i Umeå produceras idag ånga motsvarande ca 13 000 MWh/år som ersätter ca 1 200 kubikmeter olja till driften av Umeå mejeri.

Energin utvinns genom så kallad rötning av vassle som är en restprodukt från osttillverkningen och andra restprodukter från den övriga mejeriproduktionen.

– I och med dessa investeringar skulle mejeriet i Umeå kunna hämta det mesta av sin energi för ångproduktion genom biogasen eftersom vi nu möjliggör en ökad biogasproduktion och vid behov stötta ångproduktionen med grön el säger Norrmejeriers miljöansvarige Camilla Wolf-Watz.