Gatubelysning till bro i Byske

Nya bron över älven till Byske samhälle saknar nästan helt gatbelysning. Nu vill Ann Åström (s) att det ska åtgärdas.

Bron byggdes 2006 men utan funktionell ljussättning. Nu vill Ann Åström (S) som skrivit en interpellation att problemet åtgärdas så folk kan känna sig trygga.

Många barn, ungdomar och äldre färdas över bron, så därför borde bättre belysning komma upp för att de ska känna sig säkrare föreslår Åström.

Åza Meijer
aza.meijer@sr.se