Västerbottens län

Mängdbrott ska bara utredas i storstäder

Mängdbrott, alltså brott av typen stöld och rattfylleri, ska i framtiden endast utredas av åklagare i Sveriges tre största städer. Det föreslås i en utredning som Riksåklagaren beställt. Men Åklagarkammaren i Umeå riktar tillsammans med många andra kamrar i Sverige kritik mot en centralisering av verksamheten.

– Jag är negativ till en centralisering, säger Annika Öster, chefsåklagare i Umeå.

Mängdbrott, alltså brott av typen stöld och rattfylleri, ska i framtiden endast utredas av åklagare i Sveriges tre största städer. Det föreslås i en utredning som Riksåklagaren beställt.

Bakgrunden till utredningen är den kritik som väckts mot att mängdbrott hamnar på hög hos polis och åklagare. En centralisering skulle enligt förslaget ge effektivare arbetsmetoder och stora besparingar. Annika Öster tror att ett sådant arbetssätt skulle göra det besvärligt för den enskilde.

– Jag tror det kommer upplevas förrvirrande för både den som blivit utsatt för brott, den som är tilltalad och för vittnen, att tvingas vända sig till Stockholm för att få veta hur det går med besluten och till oss för hur bevisningen hanteras, säger Öster.

Istället menar hon att lösningen är ett närmare lokalt samarbete mellan polis, åklagare och domstol.

– Det är utmaningen, att på de olika enheterna titta över vad man kan hitta för lokala lösningar. Dom ser nog olika ut beroende på om man sitter i Umeå, Göteborg eller Örebro.