Umeå

Utlandsfödda företagare stimuleras till export

Utlandsfödda företagare skall få hjälp och stöd att bli exportföretagare. Därför bjöd Exportrådet, UD, och Tillväxtverket in till möte i Umeå på torsdagen för utlandsfödda företagare i norra Sverige inom kampanjen Kosmopolit.

De utlandsfödda företagarna är viktiga för sysselsättning och för Sveriges exportinkomster anser Regeringen. Genom de statliga stödorganisationerna stimuleras utlandsfödda företagare att knyta nya nätverk och bilda internationella företagareföreningar, som ännu inte finns i Norra Sverige.

Stephen Cook, som har med sig en engelsk brytning, är en av tusentals utlandsfödda företagare i Sverige. Han berättade på seminariet för 50-talet norrländska företagare med utländsk härkomst om vad Sveriges internationella företagareförening SIFFEK gör.

Andra organisationer som deltar i de seminarier som hållits på fem andra platser i landet och nu i Umeå för Norrlands företagare är

Almi företagspartner, Företagarna och Swedfund International.

Ramen är Utrikesdepartementets projekt Kosmopolit, och där finns grekiskfödda Andreas Hatzigeorgiou från UD och han beskriver att 2007 var det största inflyttningsåret för utlandsfödda till Sverige - 99485 människor kom då. Och att näst efter Finland är det Irak som har flest söner och döttrar som har flyttat till Sverige.

Oleg Zastenker på Exportrådet är från Ryssland och har tidigare varit VD för flera ryska företag i Sverige, och nu arbetar han alltså i en rådgivande och stödjande roll mot både inlandsfödda och utlandsfödda företagare.

Helén Idahl är företagare från Umeå som inte har några släktkontakter utomlands, även om hon är adopterad från Sydkorea. Men hon har arbetat i 18 år för Utrikesdepartementet i flera olika länder, och har med sig erfarenheter därifrån nu när hon vill gå utomlands med sin varor: Inredning och textilier från miljövänlig produktion tillverkade lokalt.

– Jag är här för att få kontakter, för att möta andra företagare som vill ta steg utomlands och gå vidare och som kan vara en del av mitt nätverk - och jag en del av deras.

Västerbottens läns landshövding Christ Heister är också ordförande i styrelsen för Tillväxtverket, den statliga näringslivsstödjande organisation som ersätter både Glesbygdsverket och Nutek.

– De utlandsfödda företagarna är viktiga för arbetstillfällen och för Sveriges ekonomi. Vi är till för att stödja dem och andra företagare. De utlandsfödda har särskilda förutsättning för export och utlandshandel med sina kunskaper om andra länder och kanske framförallt kulturen i länder vi är mer obekanta med.