Valet 2010

Partilogga vid val kan vara olaglig

Skelleftepolisen har tagit emot en anmälan om brott mot vallagen. Det var i samband med förtidsröstningen på Campus i Skellefteå som det enligt anmälaren låg framme kepsar med ett politiskt partis logga.

Det låg även framme broschyrer som uppmanade väljarna att byta regering.

Anmälaren anser att det är ett brott mot vallagen eftersom det inte får förekomma valpropaganda i vallokaler.