Medle

Lokalhistoria i fokus i Medle

Just nu (mellan 10-11.30) pågår en vandring genom byn Medle som ligger väster om Skellefteå. I tre dagar är det fokus på lokalhistoria och både mord, idrott och soldater står på programmet.

Guiderna är byggnadsantikvarie Pernilla Lindström och Ulf Lundström, som har forskat på Skelleftebygdens historia från 1500-talet fram till i dag.