Skellefteå

Bästa strokevårdsenheten

Skellefteå lasarett är bäst i landet på vård för strokepatienter. Av ungefär 80 lasarett har strokeavdelningen i Skellefteå utsetts till "årets strokeenhet" av det nationella kvalitetsregistret Riksstroke.

Registret hålls vid universitetssjukhuset i Umeå och registret samlar in uppgifter om patienternas situation vid insjuknandet, under sjukhusvistelsen och följer upp patienten efter tre månader.

Och vid årskonferensen i Uppsala i oktober kommer strokeavdelningen i Skellefteå och dess chef Lena Trautman att få ta emot utmärkelsen årets strokeenhet.