Norsjö

Underbemannad socialtjänst

Socialtjänsten i Norsjö är sedan 2007 underbemannad. Trots att en utredning påpekade problemet med underbemanning redan då, så har inte problemet åtgärdats.

Det är en något uppgiven Glenn Lundgren, socialsekreterare och facklig arbetsplatsrepresentant på socialtjänsten, som möter mig på socialkontoret i Norsjö.

Utredningen som presenterades för kommunen i slutet av mars 2007 var helt klar på punkten om personalstyrkan. Individ- och Familjeomsorgen, IFO som arbetar med barn och unga, samt försörjningsstöd, hade för lite personal.

För att att vara exakt så handlade det om 2,5 halv tjänst. Socialnämnden anställde en heltidtjänst, men sedan hände inget mer.

Konsekvenserna, stannar inte bara bakom dörren till socialtjänsten. Även kommuninnevånarna påverkas av den dåliga bemanningen och eftersom socialtjänsten stödjer utsatta grupper i samhället, så kan längre väntetider få stora konsekvenser för dom behöver hjälp.

I ett brev som P4 Västerbotten tagit del av kräver nu personalen på IFO att en det tillsätts en socialsekreterare på heltid och en utökning av socialpedagogstjänsten. Men beskedet är kärvt:

– Det finns inte pengar, säger Staffan Berggren socialchef i Norsjö Kommun.