Lycksele

E.O.N lägger ner kraftverksprojekt

E.ON lägger ner det planerade effektiviseringsprojektet i Umeälven som omfattar Bålforsen, Betsele och Hällforsens vattenkraftverk. Orsaken är att de förändringar av elcertifikatssystemet som aviserats av Energimyndigheten gör projektet olönsamt.

Ansökan som lämnats in till Miljödomstolen för åtgärderna i Bålforsens kraftverk kommer att dras tillbaka.

– Detta är ett tråkigt besked att komma med. Projektet hade många positiva förtecken; en effektivare användning av vattnet i älven skulle gett mer förnybar energi och mer reglerbar effekt, säger Jonas Andrén, informationschef på E.ON Vattenkraft i ett pressmeddelande.

Upprustningarna av de befintliga aggregaten i Betsele, som genomförs 2011, och Hällforsen, genomförs 2012, påverkas inte. Denna investering uppgår till ca 120 mkr.