Umeå

Mammografi räddar liv

Dödligheten i bröstcancer är betydligt lägre bland kvinnor som blivit mammografiundersökta visar en ny avhandling från Umeå Universitet.

I avhandlingen granskas dödligheten i bröstcancer bland kvinnor i norra sjukvårdsregionen, alltså dom fyra nordligaste länen.

I Norrbotten och Västerbotten införde man mammografiundersökningar för alla kvinnor mellan 40 och 74 år i slutet av 1980-talet.
I Västerbotten och Jämtland kom mammografin igång i mitten av 1990-talet.

I studien har man jämfört dödligheten i bröstcancer i de båda grupperna och funnit att mammografundersökningarna bidrar till en lägre dödlighet inom regionen.  Fler kvinnor överlever om deras cancer upptäcks i ett tidigt skede.