Umeå

Alger kan rena luften

Alger kan bli naturens bidrag till rening av giftiga utsläpp i framtiden. I ett projekt som pågår just nu på värmeverket i Dovamyra provar man att odla alger.

Projektet går ut på att skapa massproduktion av alger som både kan användas som energiråvara och användas för att fixera koldioxid, som är en stor bidragande orsak till växthuseffekten. Algerna tar också hand om kväve och fosfor som bidrar till övergödning.
I framtiden hoppas man på att kunna sälja konceptet vidare och på så sätt göra det lönsamt.

- Algodling kan man hålla på med i princip överallt. Man tränger inte undan åkergrödor och skapar en nyttighet som vi kan använda. Det är väldigt resurseffektivt, säger Henrik Bristav som är Miljöchef på Umeå energi.

Projektet leds av doktor Francesco Gentili, som är mycket nöjd med resultaten av reningen av kväve och fosfor, framförallt.