Botniabanan

Järnväg genom deltat blev dyr affär

Över tre miljarder kronor blev slutsumman för att dra Botniabanan genom deltat söder om Umeå. Det avslöjas i boken "klart spår", boken om Botniabanan, skriven av Sven Lindblom.

Den nya miljölagstiftningen trädde i kraft i samband med att bygget av botniabanan påbörjades och många tog tillfället i akt att överklaga miljöbeslutet.
Ornitologer och markägare stred länge för att få till en annan sträckning och bygget försenades och fördyrades.

Hittills har räknat med att bygget blev två miljarder kronor dyrare, men nu visar Sven Lindblom att slutsumman stannar på tre miljarder extra.

- Det är  fantastiskt mycket pengar, över 18 procent av den totala kostnaden. Som jämförelse kan vi nämna Höga Kusten-bron som kostade 2,1 miljard med anslutningsvägar och allt, säger Sven Lindblom.

Nu är banan på plats och arbetet med boken klart, men arbetet med banan kan komma att fortsätta - det blir en Norrbotniabana, tror Sven Lindblom.