Umeå

Läkarstudenter lär sig operera på teve

Sjukvården använder sig allt mer av datorteknik, och något som kommer allt mer är on-line-operationer, det vill säga att studenter och personal kan ta del av direktsända operationer.

På medicinteknikdagarna i Umeå fick deltagarna i Idunteatern idag se på en stor bildskärm hur ett operationslag på thoraxkirurgen på universitetssjukhuset utförde en aortaklaffoperation.

Thomas Molén, koordinator för e-hälsa och telemedicin i norra sjukvårdsregionen, säger att det finns många vinster med on-line-operationer.
- Jag tror att inom en relativt snar framtid så kommer den här tekniken att finnas på alla operationssalar, säger han.
- Det kan dels vara för att man vill dokumentera en del av operationen, som kan ses som journalinformation som man kopplar till patienten i journalsystemet, men sedan är ju också utbildningsdelen en väldigt viktig del.

Han ser inga risker med att föra in mer teknik i form av kameror och mikrofoner i operationssalarna.
- Operationssalarna är redan idag så tekniskt avancerade så jag tror inte att den här tekniken kommer att påverka situationen och miljön i salarna på ett negativt sätt, säger Thomas Molén.