Storhelg blir suparhelg

Svenskarna dricker allt mer alkohol och då framförallt inför storhelger och semestrar. Ulf Lindberg, avdelningschef på beroendepsykiatiska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus tror att attityden till alkohol förändrats.

Västerbotten har haft en stark nykterhetsrörelse, men traditionerna börjar brytas, säger Ulf Lindberg. Han tror att en förklaring kan vara inflytandet från andra länder med mer liberal syn på alkohol, och en annan att svensk alkoholpolitik blivit mer generös.