Elfel trolig orsak till brand i Gimonäs

En större lagerhall på Gimonäs i Umeå blev svårt rökskadad vid en brand i natt. Polisens tekniska personal, som undersökt branden under dagen, tror att brandorsaken är ett elfel som medfört att en tunna med plastrester fattat eld. Enligt polisteknikerna är tunnan det enda som brunnit men den svarta röken har totalförstört byggnaden på insidan.