Tärnaby

Planer på nickelgruva väcker oro

Planerna på en nickelgruva i Tärnfjällen väcker oro. Gruvprojektet kommer att innebära ett stort intrång både i befolkningens nuvarande boendemiljö och bygdens kulturhistoria.

Hela hemmanet som tillhör markägaren Gunnar Sedholm kommer att försvinna under ett sandmagasin om gruvan byggs.

– Enda ordet jag kan komma på är katastrof, säger Gunnar Sedholm.

Marie Persson, ung företagare i Tärnaby, tillhör också motståndarna till gruvplanerna.

– Även om gruvan ger nya arbetstillfällen kanske miljön påverkas så att ingen vill bo här i framtiden, säger Marie Persson.

Trots att det är ett av Sveriges största pågående gruvprojekt är det få boende i Tärna som öppet tagit ställning för eller emot. Opinionsläget är oklart men Tomas Olofsson vars familj driver turismföretag i Virisen, ca en mil från nickelfyndigheten, kommer inte att motarbeta gruvan.

– Det finns både ont och gott med en gruva men vi måste vara optimister om framtiden, säger Tomas Olofsson.