Blandad gymnastik dåligt för flickor

Gymnastiklektioner med pojkar och flickor blandade är till nackdel för flickor. För det är killarna som har makten över gymnastiksalen.

Det visar en avhandling av doktoranden i pedagogik Barbro Carli. Avhandlingen handlar om skolgymnastikens utveckling under två sekel.

Tjejernas mångsidiga gymnastik trängs undan när det är bollsporter och tävlingar som dominerar.