Sverige

9,4 miljoner svenskar

Svenskarna blir allt fler. Den största delen av befolkningsökningen beror på inflyttning, och den största gruppen inflyttade är - svenskar. Befolkningen växer också med en allt större barnaskara.

Något om befolkningen i Sverige, saxat ur TT:s texter om befolkningssiffrorna:

9,4 miljoner svenskar: Svenskarna blir allt fler. Vid årets slut kommer antalet svenskar att vara 9 417 000 personer. Under 2010 beräknar SCB att antalet svenskar ökat med 76 000 personer. Det är något färre än ökningen 2009. Då ökade befolkningen med 84 000 personer.

En femtedel utländsk bakgrund: Av Sveriges befolkning beräknas 19 procent ha utländsk bakgrund (finländsk och irakisk bakgrund är vanligast). En stor del av befolkningsökningen beror på invandringen, som i år beräknas till 99 000 personer. Det är 4 000 färre än 2009. Den största invandrargruppen är återvändande svenskar, vid sidan av somalier, irakier och polacker.

Svenskarna utvandrar igen: Den preliminära befolkningsstatistiken visar också att Sverige åter är på väg att bli ett utvandrarland. Totalt utvandrade 49 000 svenskar, och det är Norge, Finland och Danmark som lockar flest.

Fler dop än begravningar: Trenden med ökat antal födslar under 2000-talet håller i sig, däremot ligger antalet avlidna under året kvar på samma nivå som förra året. Ungefär 116 000 födda och 90 000 döda räknar SCB med.

Kvinnorna lever kvar: Trots att det föds något fler pojkar varje år är de flesta svenskar kvinnor. Av totalt 9 417 000 svenskar är 4 730 000 kvinnor och 4 687 000 män.