Umeå

Snöröjningsrekord i Umeå i november

Under november månad har det slagits rekord i Umeå i antal allmänna plogtillfällen. Sex gånger plogades samtliga gator och gång- och cykelvägar. Något som blir dyrt för kommunen, årsprognosen för 2010 pekar mot ett underskott på 1,3 miljoner kronor. Trots ett extra tillskott på 2 miljoner för förra vinterns snöfall.

Nederbördsmängden under november 2010 var 58,1 cm snö och medeltemperaturen var -5,6 grader att jämföra med år 2009 då nederbördsmängden var 16,0 cm respektive +1,7 grader.

Nu ser det ut som att december också kommer att slå rekord. Enbart under den senaste veckan har det kommit 42,9 cm snö och medeltemperaturen har varit -10,1 grader!