Umeå

Det blir kulturhus på kajen

Idag väntas kommunledningen i Umeå fatta beslut om ett nytt kulturhus mellan broarna i Umeå som ska stå klart till år 2014.

Klart är att det nya kulturhuset ska innehålla ett nytt stadsbibliotek men vad mer som ska rymmas i huset ska fortsätta diskuteras.

Man beräknar att bygget ska kosta max 480 miljoner kronor. Driftkostnaderna är ännu inte klara.

Projektet ska genomföras i ett nyskapat bolag som skall ägas av kommunen och Balticgruppen gemensamt.

Projektet diskuteras i Umeås näringslivs- och planeringsutskott i eftermiddag. Planen är att kulturhuset ska stå färdigt vid årsskiftet 2013 - 2014.

Förslagen ska vidare kommunfullmäktige för beslut.