Västerbottens län

Läkare får hjälpa barn i utvecklingsländer

Västerbottens läns landsting har skrivit under en överenskommelse som ger läkare möjligheter att ta uppdrag i utvecklingsländer för att hjälpa barn som fötts med ansiktsdeformiteter, främst läpp-, käk- och gomspalt, LKG.

Avtalet har skrivits med organisationen Operation Smile Sverige. Operationerna på barn med LKG ger möjligheter till ett bättre liv.

I de flesta fall sker arbetet på medarbetarens lediga tid.

Ann-Christin Sundberg, verksamhetsområdeschef för specialiserad sjukhusvård i Västerbottens läns landsting är entustiastisk och lika entusiastisk är Jenny Cajander som är plastikkirurg och den enda som idag opererar barn med LKG i norra sjukvårdsregionen. Hon har själv gjort flera resor till Asien och Afrika för att operera barn.