Umeå

Kulturhus ska stå klart till 2014

Den sista december 2013 ska det nya kulturhuset på kajen i Umeå stå klart. För att det ska bli möjligt ska kommunen sedast i början av juni ha bestämt vilka verksamheter som ska finnas där.

Bland de verksamheter som som nämnts är stadsbiblioteket, en digital salong för film, samt ett lärcentra.

Kommun och Balticgruppens gemensamt ägda bolag Heimdal AB ska upphandla bygget och kommunen ska hyra 15 000 kvadratmeter.

Hur mycket det kostar är ännu inte känt, men bara att flytta stadsbiblioteket kommer att fördyra driften med miljontals kronor per år.