Västerbotten/Norrbotten

EU-miljoner till regionen

Europeiska socialfonden satsar i år 113 miljoner kronor i Västerbottens och Norrbottens län.

Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet delat ut över 300 miljoner till projekt i regionen.

Ett exempel är projektet Steget vidare i Umeå som vänder sig till bland andra sjukskrivna som utförsäkrats och vissa grupper av arbetslösa.