SKOLA

Skolk ska finnas med i betyget

3:29 min

Olovlig frånvaro ska åter synas i skolbetyget - det beskedet gav utbildningsminister Jan Björklund (FP) i går. Trots invändningar från tunga remissinstanser har regeringen nu bestämt sig. Bland högstadieeleverna på Bräntbergsskolan i Umeå går åsikterna isär kring beslutet.

– Då syns det och då vet man vad man ska förbättra. Till exempel på utvecklingssamtal så står det i alla fall, då skäms man litegrann över att man skolkat. Det får en att prestera bättre, säger Asha, elev på Bräntbergsskolan i Umeå.

Enligt Skolverket är var tionde elev i högstadiet borta minst en gång i månaden utan giltligt skäl, i gymnasiet är det var tredje. De nya reglerna införs i höst för gymnasiet och från och med 2012 i grundskolan, när betyg börjar ges från årskurs 6.

Skolknoteringarna kommer att synas i terminsbetygen, men inte i slutbetyget. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) ser skolkandet som ett stort problem och menar att det är en orsak till att kunskapsresultaten sjunker.

Kritik har väckts mot beslutet, Barnombudsmannen (BO) tror att elevernas självkänsla kan skadas och Skolverket ställer sig tveksamt till förslaget, bland annat i frågan om vad som ska definieras som ogiltig frånvaro. Skolinspektionen har tidigare påpekat att det skiljer sig kraftigt åt i lärares och skolors rapportering.

– Vissa kanske har det jobbigt hemma och inte kan komma till skolan. Det är ju bra om någon har skolkat med mening, men inte om någon skolkat av någon annan anledning, säger eleven Joel Boström.

Umepolitikern och Miljöpartiets skolpolitiske talesperson, Jabar Amin tycker att det är tidiga insatser som behövs, att föräldrarna får veta samma dag, inte att skolk skrivs in i terminsbetyget.