Västerbottens län

Inte fel av skolor att neka SDU

De skolor i länet som nekade Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU tillträde i samband med höstens riksdagsval, gjorde inte något fel. Det har Justitiekanslern (JK) fastslagit.

Totalt handlade det om ett 50-tal skolor i landet som nekade SDU att sprida information om partiets politik på skolan. SDU menade att detta stred mot grundlagen och anmälde skolorna till JK.

De berörda skolorna motiverade sina beslut med att partiet inte var representerat i riksdagen eller kommunfullmäktige när valkampanjen pågick, och JK konstaterar att detta tidigare har godtagits som skäl för att neka ett parti tillträde.

Därför finner JK inte några skäl att kritisera de anmälda skolorna.