Umeå

Ny protest mot flytt av stadsbiblioteket

2:13 min

Ett nätverk som heter Umebiblioteket har lagt ut en rapport på sin hemsida som de tycker talar mot en flytt av stadsbiblioteket i Umeå till det nya kulturhuset vid kajen.

Enligt David Spelbacken i nätverket så är det en rapport som kommer från personer som är anställda på biblioteket.

Och dom pekar bland annat ut risken med minskat besökarantal då man befarar att biblioteket inte kommer att kunna locka lika många besökare som i dag om det ligger vid kajen.