Trafik

Lika många cyklister som bilister till sjukhus

4:51 min

Var tredje trafikant som skrivs in på sjukhus är en cyklist. Cykelolyckorna med allvarligt skadade ligger kvar på samma nivå - samtidigt som dödsolyckorna halverats under 2000-talet.