Vård & Hälsa

Avled trots kända besvär med blödningar

Norrlands universitetssjukhus gör en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen sedan en patient avlidit efter bristande rutiner. Mannen drabbades av en mycket stor blödning från åderbråck vid matstrupen.

Patienten, en 61-årig man, hade tidigare sjukhusvårdats flera gånger för besvär med åderbråck och blödningar i matstrupen.

När han drabbades av blodiga kräkningar och blodig avföring fördes till sjukhuset där man bedömde honom vara i stabilt skick. Därför planerades vidare utredningar med gastroskopi under följande dag.

Plötsligt drabbades mannen av en mycket stor blödning från åderbråcken och han överfördes till intensivvård, men hans liv gick inte att rädda.

Händelsen har utretts av verksamheten och lett till en rad ändrade rutiner uppger sjukhuset i sin anmälan.