Jörn

Jörnsbadet kvar i drift

Furagården i Jörn erbjuds att ta över driften av det nedläggningshotade Jörnsbadet från Skellefteå kommun. Villkoret är att badhuset ska vara öppet minst tre kvällar i veckan från höst till vår, och där ska finnas simundervisning och skolbad.

Fritidsnämndens vill skriva ett femårigt avtal som ska garantera att badhuset i Jörn är öppet minst 3 kvällar i veckan mellan augusti till juni.

Dessutom ska det finnas tillgång till simundervisning och skolbad.

Avtalet innebär att Furagården tar över delar av badets nuvarande personal, och att kommunen betalar 4,5 miljoner under 5 år.

Skellefteå kommun undersöker också möjligheten att sälja fastigheten med badhuset.