VÄSTERBOTTEN

Länsstyrelsen beslutar om björnjakt i länet

Från och med juli är det Länsstyrelsen och inte Naturvårdsverket som beslutar hur många björnar som får skjutas i Västerbottens län.

Det är riksdagen som beslutat att länsstyrelserna ska ges ett större ansvar för förvaltningen av stora rovdjur. Naturvårdsverket har gett länsstyrelserna i de sex nordligaste länen rätten att besluta om skydds- och licensjakt på björn. I övriga län är det Naturvårdsverket som tar beslut.

Licensjakt på björn tillåts under några månader på hösten. Resten av året kan skyddsjakt beviljas på björnar som orsakar problem.