Arbetsmarknad

Fler lediga jobb

Tillgången på lediga jobb var bättre i april i år än april förra året. Arbetsförmedlingen fick in runt 45 procent fler anmälningar om lediga jobb från arbetsgivare i Västerbottens län.

Dessutom minskade antalet öppet arbetslösa och i åtgärdsprogram med ungefär 1600 personer mellan de månaderna till runt 10 800, enligt Arbetsförmedlingen.