Smittan i Skellefteå

Avloppsläcka påträffad i Skellefteå

Dykare har i jakten på vad som orsakat parasitsjukan som spridits via dricksvattnet i Skellefteå påträffat ett ställe där avloppsvatten läcker ut vid Klintforsån.

Vid Klintforsån har dykarna hittat ett ställe där avloppsvatten läckt ut i en kommunal avloppsbrunn, men även om det skulle finnas spår av parasiten cryptosporidium i vattnet, är det inte säkert att smittan kommer därifrån.
– Även om vi får ett positivt provsvar från labbet är det inget som säger att den spreds härifrån från början, säger mijöinspektör Anna Bodén och förklarar att parasiten lika gärna kan ha spridits i avloppsvattnet efter hand, eftersom så många varit magsjuka.

Det var ett stopp i vattenledningen som gjorde att vattnet trycktes tillbaka och läckte ut via brunnen.
--Det är nu åtgärdat och ledningarna har spolats, säger Anna Bodén, miljöinspektör, Skellefteå kommun.

Hur länge avloppsvattnet läckt ut i vid Klintforsån är svårt att säga eftersom det inte är något larm kopplat till brunnen.
– Men om det läckt under en längre tid borde någon vid tekniska kontoret ha upptäckt det, eftersom kommunen har en pumpstation i närheten, säger Anna Bodén.