hälsa

Ingen tar efter länets hälsoprojekt

Hälsoprojektet har blivit en succé. Ändå är Västerbotten ensamt om de hälsoundersökningar som gjort befolkningen friskare och friskare.

– Det är inte särskilt dyrt och ger ekonomi på ett annat sätt än det kostar, säger Urban Janlert, professor i folkhälsa vid Umeå universitet.

Redan 1984 beslöt landstinget i Västerbotten att utveckla en svensk modell för förebyggande hälsoarbete. Syftet var att stödja hälsosamma vardagsvanor för att på så sätt få ner sjukligheten i exempelvis hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.
Sedan mer än 20 år tillbaka inbjuds alla länets 40-, 50- och 60-åringar till en grundlig individuell hälsoundersökning, följd av ett hälsosamtal med en distriktssköterska.

Satsningen på förebyggande hälsovård har varit lyckad - ändå har inget annat landsting hakat på. Efter mer än 20 år är Västerbotten fortfarande ensamt om modellen.
En kombination av personalbrist och pengabrist gör att införandet av hälsoundersökningar ännu inte är aktuellt. Hälsoundersökningarna i Västerbotten är en långsiktig satsning som inte gav någon synlig hälsovinst förrän efter ett antal år. I början märktes mest kostnaderna.

TT