Holmön

Oljeutsläpp kan ge böter

Ett oljeutsläpp i Norrfjärden i december förra året kan ge böter till redaren för Holmöfärjan. Det är kustbevakningen som överväger att påföra en vattenföroreningsavgift 42 400 kronor för ett utsläpp av dieselolja i samband med tankning av färjan. Enligt befälhavaren rann 30-40 liter ut i vattnet.