Mobbning på universitetet - BAKGRUND

Vad hände Homa Mirzaie?

Homa Mirzaie som är anställd sen 1993 på Umeå universitet ville både undervisa och forska. Universitetslärare hade hon varit i sju år när hon började forska mot licentiatexamen och doktorsgrande. Då började trakasserierna på biomedicinska analytikerprogrammet på institutionen för Klinisk mikrobiologi.

Det ledde till att Homa Mirzaie stängdes av från att fortsätta undervisa och sedan sas upp. Hon protesterar mot behandlingen, bland annat genom att stämma Umeå universitet.

Universitetet medger inga fel och påstår att Homa haft betydande samarbetssvårigheter och dessutom varit inkompetent. Ändå var hon framgångsrik i sin utbildning och forskning, och hon var populär som lärare bland studenterna - det kan man se av kursutvärderingarna.

Från 1993 arbetade Homa som lärare i gamla vårdhögskolan, men fick bara uppdrag en termin i taget. En ny kollega till henne, universitetslektorn Carin Sikström Norgren, påtalade fyra år senare hur universitetet utnyttjat Homa som inte fick semester eller semesterlön under sommaren. Anställningen ändrades för Homa Mirzaie, men Carin Sikström skulle senare känna sig så trakasserad och mobbad på arbetsplatsen att hon lämnade den 2005.

Trakasserierna ökade

De påstådda samarbetssvårigheterna anser Homa har varit trakasserier och mobbning från ledning och en grupp kollegor. De dök upp år 2000, strax efter att Homa Mirzaie blev tillsvidareanställd och påbörjade ett forskningsprojekt som skulle leda till doktorsexamen om strålningsframkallad cancercelldöd. Då hade hon jobbat som terminsanställd lärare inom biomedicinsk analys i flera år.

Homa Mirzaie var kursansvarig och hade ansvaret för planering och undervisning inom sina kurser. Därmed var hon också ansvarig för examination och betyg. Ändå ändrade en av kollegerna ett underkänt betyg som Homa hade meddelat, utan att ens ge ett nytt prov. En doktorand fick gå igenom provet och den dåvarande chefen meddelade Homa kort i ett e-brev att doktoranden hittat tre poäng till som studenten skulle få och därmed bli godkänd. Den ansvariga läraren blev i praktiken underkänd i stället. Det är ett allvarligt brott mot högskolestadgan, och det uppfattade Homa som trakasserier.

Åtalbart förtal

En artikel i universitetets tidning Aktum om Homa Mirzaie och forskningsprojektet finansierat av Vårdalstiftelsen irriterade hennes kolleger. En av dem, en man, skrev e-brev till Medicinska fakultetens ledning och ifrågasatte kompetensen hos henne och en annan, ännu mer kvalificerad kvinnlig forskare och lärare. Prodekanus tillbakavisade kritiken med ett tydligt konstaterande att det skvallerbetonade e-brevet gränsade till åtalbart förtal. Men på arbetsplatsen frystes hon ut av både ledning och en grupp lärarkolleger.

Homa Mirzaie tvingades avbryta sin forskning, för att arbetsgruppen tyckte hon skulle vara mer på utbildningsenheten. Eller också skulle hon forska och inte vara kvar som lärare. Då hade hon kommit halvvägs till doktorsgraden med en licentiatexamen. Homa avstod motvilligt heltidsforskningen för att inte riskera sitt lärarjobb. Anslaget för forskningen behöll hennes chef, professor Mari Norgren, inom enhetens budget. Universitets representanter beskriver det som att Homa själv, trots invändningar, valde att avbryta.

På studenternas sida

Det har också varit emot henne att hon stod på studenternas sida. Orsaken till kritiken var när en elev stängdes av efter fyra veckors studier för att hon inte gjort klart tidigare terminsprov. Homa Mirzaie som ansåg det strider mot högskolestadgan föreslog studenten att överklaga och hon fick rätt mot chefen för enheten. Chefen kritiserade därpå Homa för att stå på studenternas sida mot utbildningsenheten. Det är en del av vad universitetet idag beskriver som "samarbetssvårigheter".

Vid en planeringskonferens som arbetsgruppen har i Hemavan 2003 har samtliga lärare, inklusive vikarier, ansvar för att leda diskussioner och redovisningar inom olika områden. Utom Homa Mirzaie - hennes namn finns inte angivet i konferensprogrammet.

Homa Mirzaie fortsatte ändå att forska, men då på det sätt som brukligt är på universitetet där lärarna förväntas forska på 20 procent av sina tjänster. På den forskningsenheten, immunologi, fanns en manlig doktorand från hennes hemland Iran. Han hade trakasserat och bråkat med henne sen hon började forska 2000. Bland annat hade han stört och nästan förstört Homa Mirzaies disputation för licentiatexamen 2002. Hennes chefer och hennes forskningshandledare blev upprörda och försökte stoppa mannen.

Syra i ansiktet

När Homa fortsatte forska på deltid ökade mannens trakasserier som inte tyckte hon hörde dit, deltidsforskare som hon var. Det blev allvarliga hot till och med, som att han skulle kasta syra i hennes ansikte, att låsa in henne i kylrummet. Mannen saboterade hennes cellprover genom att öppna fönstret på vintern. Han hotade henne för att hon inte uppträdde som det anstår en muslimsk kvinna. Hoten och trakasserierna polisanmäldes, men brott gick inte att styrka. Homa tilldelades arbetstid i laboratoriet på kvällar efter 17, på lördagar och söndagar och den 24 - 26 december, då den manlige doktoranden skulle hålla sig borta. Men dagtid fortsatte han att forska. Och han doktorerade så småningom.

Homa anser att universitetet inte agerade och därmed medverkade till diskriminering på grund av kön och etnicitet.

Hennes arbete gavs bort

Det ledde till att forskningen försvårades för Homa, och hon fick dessutom se ett av arbetena i sin planerade doktorsavhandling tas över av en annan doktorand med handledare Torgny Stigbrands goda minne. Det ifrågasattes försiktigt av forskningsutbildningsnämnden, men det var allt. Hennes egen doktors disputation planerades vid tre tillfällen, men de blev aldrig av. Universitetet hävdar att man gjort allt för att hjälpa henne. Hon anser att universitetet genom underlåtenhet har medverkat till trakasserier, mobbning, hot och diskriminering.

Fyra veckor in på höstterminen 2006 får hon under pågående lektion veta att hon stängs av från den kurs hon just påbörjat. Hon stängs av för hennes chef, professor Mari Norgren, har kallat in personal- och organisationsutvecklingsenheten för att reda ut vad hon betraktar som stora samarbetssvårigheter med Homa Mirzaie. Efter det får hon inte undervisa, men får bland annat uppdrag att planera andra lärares undervisning.