Jörn

Dåligt brandskydd för åldringar

Björkhammargården i Jörn har så dåligt brandskydd att Skebo kan få böta 800 000 kronor. Det saknas sprinkleranläggning, och äldreboendet behöver ett bätte brandlarm.

I eftermiddag väntas tekniska nämnden i Skellefteå att ta beslut om ett vitesföreläggande som kommunala bostadsbolaget får betala.

Äldreboendet i Jörn har idag ingen sprinkleranläggning och behöver ett bättre brandlarm.

Det boende är multisjuka och dementa och i många fall är funktionshindren så allvarliga, att brinner det på natten så måste de boende släpas ut med hjälp av sänglakanen.