Mobbning på universitetet

Rättegång efter fem år

1:53 min

Efter fem år hoppas den idag 61-åriga kvinnliga forskaren och läraren på Umeå universitet Homa Mirzaie få upprättelse för kränkningar och mobbning på arbetsplatsen.

Hon stämde universitetet för otillåten uppsägning och diskriminering på grund av kön och etnicitet. Rättegången som börjar den 13 juni handlar om makt, enligt Homa Mirzaie.

– Umeå universitet har myndighetens resurser till sitt förfogande, två anställda jurister, personalavdelningen med flera personalkonsulter och Arbetsgivareverkets resurser mot mig. En person i utomordentligt ekonomiskt obestånd på grund av omständigheterna.

Universitet sa upp

Efter att ha varit lärare och forskare på universitetet i 13 år sitter Homa Mirzaie idag ensam i ett kalt arbetsrum utan arbetsuppgifter. Universitetet sa upp henne för fem år sen med förklaringen att hon orsakat samarbetssvårigheter. Hon svarade med att stämma Umeå universitet för flera år av kränkningar och diskriminering - och för felaktig uppsägning.

Umeå tingsrätt avvisade ärendet på felaktiga gunder, beslutade Högsta domstolen. Arbetsdomstolen i sin tur tvingade universitetet att återinsätta henne i tjänst. Men universitet gav henne inte tillbaka sitt arbete: Hon fick ett tomt rum, en telefon, dator men hon fick inte undervisa eller forska.

Förnedrande behandling

Homas tio senaste år på universitetet handlar om chefer som inte griper in vid missförhållanden, som tar ställning för en mobbande personalgrupp och som genom passivitet ger utrymme för trakasserier och annan förnedrande behandling.

Tidigare kolleger till Homa Mirzaie vittnar om hur de också har mobbats bort från samma arbetsplats. Hon har dokument och vittnen på att hon hotats och trakasserats för att hon inte uppfört sig som en muslimsk kvinna. Hennes forskningsresultat har på ett tveksamt sätt överlämnats till andra forskare att använda - samtidigt som hennes egen planerade doktorsdisputation stoppats tre gånger.

Ensam i rätten

Den 13 juni inleds rättegången i Umeå tingsrätt, där Homa Mirzaie är helt ensam - hon har inte råd med advokat.

– Det jag hoppas är att få en rättvis rättegång. Allt jag har gjort är bara för att få sanningen på bordet. Och för egen del...

Homa Mirzaie tänker efter.

– Att jag får tillbaka den bild jag har haft av Sverige.