Storuman

45 miljoner i kommunstöd till flyget

Storumans kommun betalade 45 miljoner kronor för 17 år av civila flygtrafiken på Gunnarns flygplats. Det berättar VF. Siffrorna presenteras av kommunens utredare som räknat fram kostnaderna efter ett medborgarförslag.

Kostnadsberäkningarna är grova av bokföringstekniska orsaker och att vissa kostnader och främst nyttoeffekterna för samhälle och näringsliv är svåra att mäta, påpekas i tjänsteskrivelsen.

Enligt utredningen har kommunens bruttokostnader varit drygt 147 miljoner kronor. Intäkterna från flygtrafiken uppskattas till omkring 102 miljoner kronor. Det betyder 45,6 miljoner kronor för hela perioden.