Privatekonomi

Elavtal kan ge högre elräkning

De senaste åren har det blivit allt vanligare att gatu- och telefonförsäljare vill övertala dig att teckna nytt elavtal. Men förhastade beslut kan ge onödiga elkostnader, varnar Konsumenternas elrådgivningsbyrå.

– Man får inte alltid hela bilden av försäljarna och vi får en hel del samtal, säger Bo Hesselgren vd byrån.

Elhandelsföretagen är skyldiga att ange jämförpriser vid all marknadsföring, det gäller även vid direktreklam och vid gatu- och telefonförsäljning. Men det sker inte alltid utan en del konsumenter övertalas att ingå avtal utan att vara tillräckligt informerade.

I jämförpriset ska allt vara inkluderat, elpriset per kilowattimme och alla skatter och avgifter.

Man kan vid ett för hastigt beslut också riskera att bryta ett pågående avtal och bli ersättningsskyldig för det och då kan en tänkt besparing i stället leda till ökade kostnader.

Rådgivningsbyrån vill samtidigt nyansera bilden av att rörligt avtal alltid är mer förmånligt på sikt. Byrån har jämfört de historiska priserna för rörligt avtal med bundet elpris i ett respektive tre år från 2004 och framåt:

– Treårsavtalen har visat sig i genomsnitt vara mer förmånliga än rörligt avtal. Rörligt har dock varit något mer förmånligt än ettårsavtal, säger Hesselgren.

Maria Victorin/TT