Smittan i Skellefteå

Ännu viktigare att koka vattnet

Från och med onsdag sänks klorhalten i drickvattnet från vattenverket Abborren, och det blir då extra viktigt för Skellefteåborna att koka sitt vatten.

Eftersom det är svårt att hitta parasiten Cryptosporidium så söker tekniska kontoret efter andra organismer i vattenledningsnätet. Dessa så kallade indikatororganismer är enklare att analysera och kan hjälpa till att hitta eventuella smittkällor.

Genom att minska klorhalten ökar möjligheten att hitta dessa organismer, men samtidigt ökar då risken för virussmitta i vattnet. Därför är det extra viktigt att alla som tar sitt vatten från Abborren kokar vattnet.

Ett samlingsprov som tagits under tre dygn på utgående dricksvatten från Abborrverket visade inga spår av Cryptosproidium.

Fler provsvar väntas i slutet av veckan.