Robertsfors

Ny gång- och cykelväg

Trafikverket ska bygga en gång- och cykelbana mellan Sikeå och Robertsfors. Bygget som kostar 9,5 miljoner kronor startar den 26 maj och ska vara helt klart hösten 2012. Den nya cykelbanan kommer att löpa parallellt med väg 651 från Robertsfors och gå på den norra sidan av E4 till Sikeå.