Skellefteå

Färjan ger inte fler gästnätter

1:31 min

Om färjetrafiken mellan Västerbotten och Österbotten återupptas så kommer det inte att betyda fler gäster för campingplatserna i Skellefteå. Det tror chefen för Byske Havsbad och Skellefteå Camping, Marie Lindqvist Holmlund.

Skellefteå kommun har fått pengar från EU för att undersöka om det finns förutsättningar för en kommersiell färjetrafik mellan Skellefteå och Karleby igen. Men campingplatserna kommer inte att gynnas.

Chefen för Byske Havsbad och Skellefteå Camping var med förra gången färjan gick från Skellefteå och hon tror inte på en ökning av gästnätterna. Marie Lindqvist Holmlund hade inte så många finska gäster, för vad hon tror hade med färjepriset att göra:

– Det var alldelens för dyrt att ta med husvagnen på färjan, så det var hotellen som hade finska gäster när den gick senast.

Hon tror ändå att en eventuell färja kan ge något positivt eftersom den ger rörlighet för turisterna:

– Vi såg tidigare att det var många norrmän som åkte över på dagsturer och kom tillbaka till oss sedan. Så även om vi kanske förlorar några gäster som föredrar finska sandstränderna, så stannar andra och åker över bara för dagen.

I projektansökan så står det att två personer ska jobba med att hitta en anledning till att ta färjan idag. Det eftersom tidigare lockade tax-free shoppingen, men den upphörde när vi gick med i EU och då slutade även färjorna att gå. Det står även att det här är två städer som har mycket gemensamt på grund av kulturen och näringen, så här kanske det finns ett samarbete som kan gynna båda sidor. En person anställs även i Österbotten för att jobba med projektet, som har en budget på 358 000 kronor och ska vara klart till nästa sommar.

Anders Hellgren som är VD i Destination Skellefteå har tidigare sagt att:

– En båtförbindelse mellan Skellefteå och Karleby skulle ligga mycket väl i linje med den nya svenska turiststrategin, som sätter stort fokus på att få fler utländska besökare till Sverige.

Nu återstår det att se om chefen för Byske Havsbad och Skellefteå Camping får anställa finskspråkig personal igen.

– Det var finskspråkiga i receptionen där i slutet av 80- och början av 90-talet eftersom det inte var så gångbart med engelska. Men idag är det inte samma behov, även om hon har personal som kan prata finska även idag. För de som söker sig till två av Skellefteås campingplatser är grannarna från väst. I juli månad är hela 90 % av besökarna från Norge.